Naar boven

VIP­@Work

VIP@Work richt zich op de ontwikkeling van het potentieel van personeel in het bedrijfsleven. Een tool hiervoor is de CADT® workshop, een workshop waarbinnen het individu wordt getoetst aan een groep vastgestelde archetypen. Hieruit blijkt niet alleen wat de sterke en zwakke kanten van het individu zijn maar ook waar het ontwikkelpotentieel ligt. Voor deze workshops is een symbolensysteem opgezet om de verschillende archetypen te duiden. Daarnaast zijn er verschillende presentaties, invulformulieren en resultatenrapportages ontworpen.

Categorie