Naar boven

The Post-indus­trials

Als nieuwe stadshistoricus van Heerlen wil Michel Lemaire naast het mijnverleden ook het recentere verleden van Heerlen aandacht schenken. De subculturen, die als een direct gevolg van de mijnsluiting zijn opgebloeid, vormen ook een belangrijk hoofdstuk in de ontwikkeling van de stad. Dit hoofdstuk mag dan ook zeker niet ontbreken in het stadsarchief. Na een grote inzameling van beelden en verhalen is een selectie tentoongesteld in de publieke vitrine van Schunck. Het ontwerp voor de communicatie tijdens de inzamelingsfase en het (ruimtelijke) ontwerp van de daaropvolgende expositie vormen een op elkaar afgestemd geheel.

Categorie