Naar boven

Expeditie Vuistbijl

Expeditie Vuistbijl is voorgekomen uit een archeologisch project dat zich richt op neanderthalers uit de ijstijd. RAAP (een adviesbureau dat voornamelijk archeologisch onderzoek verricht) heeft in nauwe samenwerking met amateur archeologen hun bevindingen tentoongesteld in De Vondst (het archeologisch centrum te Heerlen). De bevindingen zijn gekaderd binnen de voornaamste vindplaats van de archeologische objecten: de akker. Over de achtergrond van de panelen binnen de tentoonstelling strekt zich het Limburgse heuvellandschap uit. De bezoeker wordt door de expositie geleid doormiddel van de modderige voetstappen van de archeoloog. Naast de expositie is ook een catalogus opgeleverd met extra randinformatie over het project.

Categorie