Naar boven

De Stroom­lijners

Om het energieverbruik van haar inwoners te verlagen wil de provincie Limburg (Bëlgie) een sensibiliseringscampagne opzetten. Deze campagne, genaamd “de Stroomlijners”, verschaft informatie en tips om het stroomverbruik te verlagen. Daarnaast zijn er zelfs stroomtrainers beschikbaar om te helpen bij het verlagen van het stroomverbruik in huis. Voor deze campagne is allereerst een beeldmerk met bijbehorende huisstijl ontwikkeld. Elementen hiervan komen terug in verschillende uitingen zoals een website, verschillende brochures, postkaarten, buttons, rugzakken en standmateriaal.
In samenwerking met Wunderkind

Categorie